Arrow

- Studenten -

Stage en studeren in Turkije


Uitwisseling van Nederlandse en Turkse studenten via het studentenprogramma
Om kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Turkse studenten te versterken, heeft het Honorair Consulaat-Generaal van Turkije (HCG Turkije) een studentenprogramma. Het HCG Turkije doet dit in samenwerking met de Hogeschool Leiden, de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Inholland Alkmaar, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC).

Het studentenprogramma biedt studenten de volgende mogelijkheden:
  • Stages (in relatie met Turkije)
  • Afstudeerprojecten (in relatie met Turkije)
  • Project Exportplan voor bedrijven die zaken (willen) doen met Turkije
  • Coschappen voor medische studenten in diverse ziekenhuizen in Turkije

Samenwerking met Hogescholen Leiden, Utrecht en Alkmaar
De samenwerking biedt studenten de kans om een stage te lopen of afstudeeropdracht te vervullen bij een bedrijf in of in relatie met Turkije. Het HCG Turkije bemiddelt en adviseert studenten bij het vinden van een passende stageplaats. De focus ligt hierbij op de vakgebieden Commerciële Economie, Marketing, Communicatie en Human Resources. Het HCG Turkije werkt samen met de Hogeschool Leiden, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Inholland Alkmaar. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd.

Exportadvies voor bedrijven die zaken willen doen in of met Turkije
Bedrijven die overwegen zaken te gaan doen in of met Turkije hebben behoefte aan informatie over Turkije, de Turkse markt, de cultuur en de manier van zakendoen. Studenten met studierichting Marketing en Commerciële Economie kunnen ondernemers daarbij helpen door de markt te onderzoeken en een exportadvies te schrijven binnen één van de projecten. Klik hier voor meer informatie wanneer u als ondernemer of met uw bedrijf een interessante vraag heeft waarmee studenten aan de slag kunnen.

Coschappen voor studenten geneeskunde
Het HCG Turkije helpt studenten geneeskunde bij het organiseren van (keuze)coschappen bij ziekenhuizen in Turkije. Hierbij werkt het HCG Turkije in Nederland samen met het LUMC, het UMC Utrecht, het Erasmus MC en met enkele grote (privé) ziekenhuizen in Turkije. Het HCG Turkije helpt studenten met het vinden van een passende (keuze) coschap plaats. Ook ondersteunt het HCG Turkije bij de organisatie van de reis en het verblijf.

Algemene informatie voor studenten
Voor het actuele stageaanbod, informatie over het aanvragen van een studentenvisum, een studiebeurs en overige informatie over studeren en stage lopen in Turkije klik hier.

Voor vragen over stage lopen of een overzicht van mogelijke (keuze)coschappen in Turkije: roos.ouwehand@hcgturkije.nl