Arrow

- Studenten -

Ervaringsverhaal exportadvies


Het HCG werkt samen met de Hogeschool Leiden voor het project internationaal zakendoen. Hieronder vindt u meer informatie over het project.

Schrijven van een exportadvies onderdeel van de opleiding
In het derde studiejaar schrijven studenten van de opleiding commerciële economie van de Hogeschool Leiden een exportadvies voor een externe opdrachtgever. Hierin adviseren studenten de opdrachtgever over de export- en/of internationaliseringsmogelijkheden voor een product en/of dienst naar Turkije.

Theorie over export in hoor- en werkcolleges
De studenten krijgen via hoor- en werkcolleges theorie over verschillende onderwerpen op het gebied van export die ze moeten gebruiken bij het opstellen van hun advies. Bijvoorbeeld: exportmarketing, financieel economische aspecten van het internationaal zakendoen en culturele en juridische aspecten.

Eindproduct een verslag van 20 pagina’s
De studenten hebben ruim acht weken de tijd om het voorstel te formuleren en te verantwoorden in een verslag van ongeveer twintig pagina's. De opdrachtgever is bij aanvang aanwezig om aan de hele klas het bedrijf en de opdracht te presenteren.

Blackheath Academy heeft meegedaan met het project van de Hogeschool Leiden. “ Wij zijn aangenaam verrast door de inzet van het docenten- begeleidingsteam en met name ‘ons projectteam’. Het enthousiasme en de leergierigheid waarmee deze studenten aan de slag zijn gegaan, hebben geresulteerd in een waardevolle bijdrage aan ons concept. De opzet is om in verschillende landen te starten met een academische opleiding waarin een bundeling van educatie en sport centraal staat”. Aldus Ruud Jansen, initiatiefnemer van Blackheath Academy.

Het project is ons zeer goed bevallen! De betrokkenheid en kennis van de docenten was erg groot. De studenten zijn bij ons op kantoor langs geweest en toonden oprechte interesse in het product, het bedrijf en de markt waarin Airmax® BV. actief is. Gedurende het project zijn verschillende interessante gastsprekers aan het woord geweest waarvan iedereen veel heeft opgestoken. Mede naar aanleiding van het onderzoek hebben wij een bezoek gepland aan Turkije”. Aldus Managing Director Gerwin Zomer en salesmanager Leon Van Ommen van Airmax®.

Opdrachtgevers in BtoC of BtoB sector
Het HCG Turkije zoekt samen met de Hogeschool Leiden opdrachtgevers in de Business to Consumermarket (BtoC) of Business to Businessmarket (BtoB). Het accent van de opdracht moet het opstarten van een export- of een internationaliseringsproces naar Turkije zijn. Tijdens het project doorlopen de studenten de fasen die behoren bij deze processen. Daar onder vallen het bepalen van de groeistrategieën, het landen en regio selectiemodel en het formuleren van een entreestrategie inclusief juridische en culturele aspecten.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit project van de Hogeschool Leiden? Neem dan contact op met Roos Ouwehand, roos.ouwehand@hcgturkije.nl