Arrow

- Privacy Statement -

Honorair Consulaat-Generaal van Turkije

Verwerkingsverantwoordelijke
Het Honorair Consulaat-Generaal van Turkije is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het Honorair Consulaat-Generaal van Turkije beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Het Honorair Consulaat-Generaal van Turkije is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Uw gegevens in vertrouwde handen
Schrijft u zich in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?
Voor het juist versturen van de nieuwsbrief vragen wij slechts uw naam en e-mailadres. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens alleen om:
 • u te informeren over onze diensten en activiteiten door middel van de nieuwsbrief en
 • u eventueel uit te nodigen voor bepaalde activiteiten van het Honorair Consulaat-Generaal van Turkije.
Welke contactmomenten leggen wij vast?
Wij gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:
 • e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
Wij gebruiken Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bezoekgedrag op de website te kunnen analyseren. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt om de website te verbeteren en dient geen ander doel. Er wordt geen persoonlijke informatie over uw bezoek door Google Analytics bewaard. Meer informatie leest u hier.

Verder gebruiken wij geen cookies.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?
Soms krijgen wij uw gegevens door, bijvoorbeeld via bekenden, om de nieuwsbrief te ontvangen. Wij verkopen uw gegevens niet. Ook wisselen wij uw gegevens niet uit met bedrijven.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben om de nieuwsbrief te versturen totdat u zich hiervoor afmeldt. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of  zorgen ervoor dat deze gegevens niet meer aan u gekoppeld kunnen worden.

Regels en wetten voor privacy
Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Telecommunicatiewet
Uw rechten
Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag: 
 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
 • uw toestemming stoppen.
Als u bijvoorbeeld geen e-mails met de nieuwsbrief of uitnodigingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. U kunt zich ook aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief op onze website www.hcgturkije.nl.

Heeft u een vraag, tip of klacht?
Stuur een e-mail naar info@hcgturkije.nl of bel naar telefoonnummer: 071 - 566 55 56.
U kunt ook een brief sturen naar:
Honorair Consulaat-Generaal van Turkije
Postbus 780
2300 AT  Leiden

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Dit privacy statement is het laatst gewijzigd op 18 september 2018.