Arrow

- Curriculum Vitae -

Joost Peters


Curriculum Vitae van Honorair Consul-Generaal Joost Peters
Joost Peters (1946) is sinds 5 augustus 2009 Honorair Consul-Generaal van Turkije. Als Honorair Consul-Generaal van Turkije zet hij zich in om de relatie tussen Nederland en Turkije te versterken. Onder andere op het gebied van handel, kunst, cultuur en hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Adviseur van de Raad van Bestuur van Achmea Holding en directeur Zorg
Tevens is hij sinds 1 januari 2007 Adviseur Raad van Bestuur van Achmea Holding NV en sinds 1 augustus 2011 Directeur Zorg bij de Divisie Bancaire Distributie van Achmea (Interpolis).

Participatie in diverse netwerken
Het actief participeren in diverse business clubs en enkele honoraire consulaire verenigingen behoort tot de vele netwerkactiviteiten die Joost Peters vervult. Daarnaast vervult hij enkele commissariaten en hij is adviseur bij enkele middelgrote ondernemingen en instellingen.

Directievoorzitter van Achmea Corporate Relations tot 2007
Van 1998 tot 2007 was Joost Peters werkzaam voor de divisie Achmea Corporate Relations, zijn laatste functie was directievoorzitter. Van 1985 tot 1998 was hij in diverse management- en directiefuncties werkzaam bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis, later onderdeel van Achmea.